سازه 360

مرجع علمی مهندسی عمران

به سازه 360 خوش آمدید مرجع علمی مهندسی عمران SAZE360

اطلاعیه فروشگاه

پژوهشگر محترم از اینکه سازه 360 را جهت ارتقای دانش خود انتخاب نمودید سپاسگزاریم. جهت خرید فایل مورد نظر می توانید از قسمت (توضیحات بیشتر دانلود) نسبت به مطالعه چکیده مقالات و کسب اطلاعات بیشتر از محصول انتخابی اقدام نمایید و در صورت تمایل به خرید می توانید با پرداخت هزینه محصول از طریق درگاه امن بانک ملت در سریع ترین زمان ممکن به فایل علمی مورد نظر خود دست یابید. لازم به ذکر است که جهت خرید محصول انتخابی حتما ایمیل و شماره موبایل خود را وارد نموده و از صحت ایمیل خود اطمینان حاصل نمایید. لینک دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت هزینه آن فعال شده و می توانید فایل خود را به راحتی دانلود و ذخیره نمایید. علاوه بر آن جهت اطمینان از خرید و احترام به حقوق مشتریان لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و در صورت بروز مشکل در خرید و دانلود فایل می توانید با ایمیل زیر مکاتبه نمایید: saze360@gmail.com

بررسی انرژی استهلاکی در سازه های دیواری با و بدون المان مرزی در حوزه دورو نزدیک به گسل

وقوع زمین لرزه های بزرگ درنزدیکی شهرهایی که درمجاورت گسل ها قرارگرفته اندغیرقابل انکاراست وجود حرکات پالس گونه با پریودبلندباعث میگردد درمدت زمان کوتاهی انرژی زیادی به سازه اعمال گردد درزلزله های حوزه نزدیک این وضعیت معمولا درموقعیت عمود برگسل رخ میدهد ازطرفی پاسخ یک سازه به یک زلزله به مقداری انرژی ای که سازه قادربه استهلاک آن است وابسته میباشد این مورد برای ارزیابی عملکرد سازه مفید است برای بررس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مطالعه و کاربرد جریان پایدار و عبور جریان ناپیدارمدل ریاضی برای شبکه های کانال

براساس برنامه ضمنی Preissmann برای معادله یکبعدی سنت و ونانت مدل ریاضی برای شبکه های یک بعدی رودخانه و شبکه های کانال های توسعه داده شده و مسائل کلیدی درمدل به خصوص دراین مقاله شرح داده شدها ست این مدل شامل روش راه حل سه مرحله برای اتصال کانال به کانال برای شبیه سازی شبکه های رودخانه و از روش حذف گاوس برای محاسبه ی ماتریس پراکنده استفاده شده است این مدل برای شبیه سازی درخت نوع شبکه کانال های ابیار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مطالعه اثر عدد فرود پیرامون آبشکن T شکل مستغرق در قوس 90 درجه

آبشکن ها بهترین سازه های هیدرولیکی هستند که میتوان ازآنها برای حفاظت ازسواحل رودخانه ها به دلیل جلوگیری ازفرسایش بیشتری درساحل خارجی قوس ایجادمیگردد استفاده نمود دراین مقاله ابشکن مستغرق 50درصد و درموقعیت 45 درجه مستقر درقوس 90درجه با بسترصلب و با استفاده ازنرم افزار فلوتری دی و با نسبت شعاع به عرض برابربا 4و باتغییرعدد فرود مختلف 0/2و0/34/0/45و0/6 و با دبی ثابت 25 لیتر برثانیه پرداخته شدها ست نتا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بررسی روش های طراحی برای راه های کم ترافیک با رویکرد تثبیت راه ها، با شیوه های مختلف تثبیت

راه های کم ترافیک بخش عمده ای ازشبکه های جاده ای هرکشور را بخود اختصاص میدهند راه های روستایی و راه های فرعی منتهی به راه اصلی راه کم ترافیک محسوب میشوند باتوجه به اینکه معمولا درساخت این قبیل ازراه ها ازمصالح با کیفیت پایین استفادهمیشود درنتیجه زودتر اززمان پیش بینی شده دچاراسیب و حتی اضمحلال میشوند همچنین به دلیل زیاد بودن فواصل حمل و مسائل اقتصادی امکان استفاده ازمصالح مرغوب و استاندارد توجیه پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدلسازی پدیده جدایی ستون مایع با استفاده از مدل وجه مشترک کاویتاسیون بخاری تعمیم یافته (GIVCM)

صب لوله ها درشبکه های ابرسانی ابیاری نیروگاه های ابی نیروگاه های هسته ای و تاسیسات صنعتی ازاهمیت زیادی برخوردار است این درحالی است که بسته شدن سریع شیرها خاموش شدن ناگهانی پمپ ها و اختلال درکارتوربین ها سبب خواهد شد که تغییرات زیادی درفشاردرون لوله ایجادشود دربحث پیرامون تحلیل و طراحی شبکه های لوله که درسیستمهای ابرسانی نیروگاه های ابی تاسیسات صنعتی و....به کارمیروند مبحثی مهم و گاه کنترل کننده تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

اثر محصور شدگی با صفحات CFRP در افزایش ظرفیت تحمل بار فشاری محوری با خروج از مرکزیت در ستون های بتن آرمه استوانه ای شکل

بسیارى از ساختمان هاى بتنى موجود بدلیل شرایط نامناسب در زمان اجرا، قرار گرفتن در محیط هاى خورنده، تغییر کاربری و یا اشتباهات طراحى نیازمند برخى روش هاى مقاوم سازى هستند. در چند دهه اخیر دورپیچ نمودن ستون هاى بتنى با مواد مرکب، یکى از تکنیک هاى نوین ترمیم و مقاوم سازى محسوب مى شود. این در حالى است که رفتار ستون هاى بتنى پوشیده شده با الیاف هاى پلیمرى کربن CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer) کمتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

ارزیابی میزان اثرگذاری مقاومت توده سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن

امروزه یکى از مهمترین اصول در طراحی سازه هاى بتنى، دستیابى به بتن هایی با نسبت مقاومت به وزن بالا مى باشد. بر این اساس سنگدانه ها به عنوان تشکیل دهنده حدود بیش از 70 درصد وزن بتن هاى سازه اى معمول، از نظر ساختار فیزیکی و شیمیایى دارای اهمیت ویژه اى هستند. با توجه به کثرت منابع تهیه سنگدانه هاى ساختمانى، در این مقاله قصد داریم ضمن بررسى نقش سنگدانه ها در میزان کیفیت بتن، به میزان اثرگذارى مقاومت تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک مدرسه ابتدایی واقع در شهرستان کرمانشاه

مسأله لرزه خیزی کشور ایران بر کسى پوشیده نیست. مدارس از جمله مراکزى مى باشند که به جهت عملکرد آنها و جمعیت زیادى که همه روزه در خود جاى مى دهند، جزو ساختمانهاى پراهمیت محسوب مى گردند. در این مقاله ، وضعیت آسیب پذیرى لرزه اى مدرسه ابتدایى کیانوش ، واقع در شهرک دولت آباد در شهرستان کرمانشاه که محله اى با بافت فرسوده مى باشد، از دید سازه اى و غیر سازه اى و نیز از نظر عملکردى و آمادگی مسئولین مدرسه و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

تاثیر عدد فرود بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سر سپری مستغرق

آبشکن ها سازه هاى هیدرولیکى مى باشند که می توان از آنها بعنوان حفاظتى مناسب از سواحل رودخانه ها مورد استفاده قرار داد. کارایى اصلى آبشکن ها، انحراف جریان از کناره ها و هدایت آن بسمت مجراى اصلى می باشد. در این مقاله آبشکن مستغرق 15 درصد و در موقعیت 45 درجه مستقر در قوس 90 درجه با بستر صلب و با استفاده از نرم افزار فلوترى دى و با نسبت شعاع به عرض برابر با 4 و با تغییر عدد فرود مختلف 2/0، 34/0، 45/0 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقایسه کاربردی موج شکن شناور مفصلی و مجزا و تاثیر آن در جابجایی سازه شناور

جا بجایى سازه هاى شناور یکى از مهمترین پارامترهاى مقاومت سازه در مقابل امواج می باشد. با توجه به اهمیت کاربرد سازه هاى شناور در زیر ساخت هاى تأسیسات دریایى، همچنین در قالب ساخت هتل و رستوران و ویلاهاى شناور جهت افزایش جذب گردشگر و نیز ساخت سکوهای نفتى و همچنین ساخت پایگاه هاى امنیتى و پلیس در آب هاى آزاد جهت افزایش امنیت مرزنشینان و کشور بایستى جا بجایى این سازه ها در مقابل امواج کم باشد. در این ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(59):